ادامه لیست مشتریان مجله کابینت روشویی

صنایع تولیدی کاترین

www.katringroup.ir

تلفن : ۰۳۱۵۵۵۷۴۳۷۰   –   ۰۳۱۵۵۵۷۴۳۷۱

ناب شیشه

www.nabglass.com

تلفن : ۰۴۴۴۶۲۴۲۹۶۶   –   ۰۴۴۴۶۲۴۸۴۶۴

ماهان کابین

www.mahancabin.com

تلفن : ۰۲۱۴۴۶۰۰۷۲۵   –   ۰۲۱۵۵۲۸۰۶۳۷

بازرگانی بهرنگ شفیعی ( Fiurenza )

تلفن : ۰۲۱۲۲۳۲۰۰۴۹   –   ۰۲۱۲۲۳۱۱۳۹۰

آسپن چوب

تلفن : ۰۲۱۳۳۲۸۵۷۴۳   –   ۰۲۱۳۳۲۸۵۷۴۴

لوکس سرام

تلفن : ۰۲۱۲۶۳۲۰۶۱۹   –   ۰۲۱۲۶۳۲۵۹۲۳

لومیکس

تلفن : ۰۲۱۲۲۳۱۷۱۰۴   –  ۰۲۱۵۵۲۵۸۲۶۱

آرتا سرام

تلفن : ۰۲۱۲۲۳۲۷۹۴۱   –   ۰۲۱۲۶۳۰۲۴۳۶

نوین سرام

www.novinceram.com

تلفن : ۰۵۱۳۷۲۷۶۰۳۳   –   ۰۵۱۳۷۲۳۱۹۴۶

گروه تولیدی آینه الماس GMG

www.gmgco.ir

تلفن : ۰۲۱۷۶۲۶۳۹۷۶

لوازم بهداشتی و اداری براسیانا

www.brasiana.com

تلفن : ۰۲۱۸۸۷۷۲۲۱۳

گروه صنعتی صدف ( ۳BOX )

www.sadafbox.com

تلفن : ۰۲۱۵۶۵۲۷۸۵۰   –   ۰۲۱۷۷۵۰۶۳۵۶

ایتال کابین

www.italcabin.com

تلفن : ۰۲۱۷۷۲۰۷۱۸۵   –   ۰۲۱۷۷۴۵۹۲۷۹

پخش مینا

تلفن : ۰۲۶۳۴۴۵۸۱۲۱   –   ۰۲۶۳۴۴۵۸۱۲۲

آینه نوین

www.novinmirror.com

تلفن : ۰۷۱۳۸۲۰۲۴۸۹   –   ۰۹۱۷۳۰۷۵۳۹۱

صنایع چوبی رَف ( رافکو سابق )

تلفن : ۰۲۱۸۸۰۴۰۶۷۶   –   ۰۲۱۸۸۰۴۰۶۷۷

آنتیک سرای الماس

www.antikalmas.com

تلفن : ۰۲۶۳۴۸۱۰۹۵۰   –   ۰۹۱۲۳۸۴۷۳۹۶

اکسسوری زون ( کمپانی )

تلفن : ۰۲۱۲۲۱۱۹۰۹۲   –   ۰۲۱۸۸۰۴۹۹۹۸

فروشگاه زمزم ( کابین سناتور )

تلفن : ۰۲۱۵۵۸۸۸۱۷۱۵   –   ۰۹۱۲۱۷۵۷۳۲۵

ارس پخش

www.araspakhsh.net

تلفن : ۰۲۱۷۷۷۱۴۲۷۱   –   ۰۲۱۷۷۸۶۲۸۱۰

دوریس پارس ( برادران طیبی )

www.dorispars.com

تلفن : ۰۲۱۲۲۳۳۸۲۶۴   –   ۰۲۱۲۲۳۳۸۰۳۹

بازرگانی کاسپین

تلفن : ۰۲۱۲۲۵۰۹۱۰۶   –   ۰۲۱۲۲۵۰۹۲۶۱

سنگ سان باتیس

www.sbatis.com

تلفن : ۰۲۶۳۲۵۵۹۵۷۷   –   ۰۲۶۳۲۵۰۰۹۷۱

سانیو

تلفن : ۰۹۱۹۱۱۹۸۶۹۷   –   ۰۹۱۹۱۱۹۸۶۹۶

پخش عقیق

تلفن : ۰۲۱۷۷۶۸۶۷۹۱   –   ۰۲۱۷۷۶۱۲۲۴۷

بازرگانی برسام

تلفن : ۰۲۱۳۳۸۳۸۸۰۹   –   ۰۲۱۳۳۰۷۹۳۶۰

تهران پخش

تلفن : ۰۲۱۴۴۹۶۷۴۵۶   –   ۰۲۱۴۴۹۶۷۴۵۹

آتلانتیک

تلفن : ۰۲۱۲۲۵۱۳۹۵۱   –   ۰۲۱۲۲۳۰۱۱۷۳

آینه سرا فرهند

www.aynesara.ir

تلفن : ۰۲۱۳۳۵۳۳۰۴۷   –   ۰۹۱۲۱۲۱۳۹۱۶

بازرگانی طاها

تلفن : ۰۲۱۲۲۳۱۲۰۴۴   –   ۰۲۱۵۵۲۲۱۵۲۰

وال

www.whalegroup.net

تلفن : ۰۲۱۸۸۷۱۶۰۷۴   –   ۰۹۱۲۸۲۱۵۰۱۴

پاکریز ( محمودی )

تلفن : ۰۲۱۷۷۱۱۴۹۲۲   –   ۰۹۱۲۲۳۳۰۰۳۵

بهارستان

تلفن : ۰۲۱۲۲۳۰۰۵۰۰   –   ۰۲۱۲۶۳۱۸۱۶۶

کاوشکاران فیدار ( پلیتک )

www.politek.ir

تلفن : ۰۲۱۲۶۳۲۵۳۷۵   –   ۰۲۱۲۶۳۲۵۳۸۹

دکومان

تلفن : ۰۲۱۲۲۵۲۱۸۶۱   –   ۰۹۱۲۷۹۴۳۳۸۶

تولیدی آریانا

تلفن : ۰۲۱۵۶۵۳۹۸۳۰   –   ۰۲۱۵۶۵۲۲۸۰۵

پارس طلوع

www.parstolo.com

تلفن : ۰۲۱۶۶۶۹۴۷۵۶   –   ۰۲۱۴۶۸۸۲۱۰۸

درة التاج

تلفن : ۰۲۱۵۵۱۸۳۶۸۰   –   ۰۲۱۵۵۱۸۳۶۸۱