همکاری با پارس آوا

Retro instagram style image of businessman holding white card with Join our team sign. ** Note: Shallow depth of field

اگر شما در موارد زیر داری تجربه و استعداد ویژه ای هستید می توانید با ارسال رزومه خود به ایمیل ما ، با مجموعه پارس آوا همکاری داشته باشید.

  1. بازاریابی حرفه ای

  2. طراحی و عکاسی صنعتی

  3. توزیع مجلات به صورت فیزیکی ( نماینده پخش )

لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید :

parsava.group@gmail.com | parsava.group@yahoo.com