هفتمين نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون